Byenvini sou Platfòm FÒS Ayiti

FÒS Ayiti se yon platfòm HAGN kreye ki chita sou bay bon kalte fòmasyon, opòtinite ak sipò gratis kap ede jenn fi, fanm ak jenn moun vinn pi djanm nan nivo pèsonèl ak pwofesyonèl.

Entwodiksyon sou finans pèsonèl
imageHaiti Adolescent Girls Network

Entwodiksyon sou finans pèsonèl...

Fòmasyon sou entwodiksyon sou finans pèsonèl sa a fèt pou ba ou konesans, konpetans, ak kapasite esansyèl po

Entwodiksyon sou anplwayabilite
imageHaiti Adolescent Girls Network

Entwodiksyon sou anplwayabilite...

Kou sa a se yon gid pratik ki pral ede ou konprann kijan pou prepare yon dosye kandidati ki byen estriktire

Dekouvri kapasite ou

Gen aksè ak bon kalite fòmasyon sou entènèt​

Pwofite fòme tèt ou nan yon anviwònman ki kreye pou baw bon jan ankadreman pou edew atenn potansyèl ou.

Devlope Konpetans Ou

Platfòm nou an akonpaye ou nan chak etap nan bati konesans ou.

Aprann ak pwòp vitès ou

Se yon opòtinite aprantisaj ki fleksib epi ki gratis.

Fòmasyon aksesib

Kou an kreyòl ayisyen ak tout videyo epi tèks pou fasilite aksè ak plis moun.

About
Fòmasyon sou entènèt

Aprann nenpòt kote ou ye, nenpòt lè ou vle!

Platfòm nou an pèmèt nou fè fas ak baryè jeyografik yo epi rive atenn plis jèn. Gras ak fòmasyon sa yo, chak moun gen mwayen pou devlope konpetans yo epi reyalize objektif yo, kèlkeswa kote yo ye.

  • Fòmatè ekspè
  • Aksè pou tou tan
  • Aprantisaj a distans
  • Devlopman pèsonèl
Gade kou yo
image
image
Aprann ak pwòp vitès ou

Kou ki popilè

Dekouvri katalòg fòmasyon nou yo epi chwazi sa ki enterese w la.

Transfòme demen ou ak fòmasyon nou yo
Aprann nouvo konpetans epi vinn otonòm gras ak platfòm ki vinn revolisyone aksè ak fòmasyon sou entènèt pou tifi ak jèn fi nan tout kouch. Pran kontwòl demen ou, epi kite nou akonpaye ou pandan tout vwayaj la.
Enskri gratis depi kounye a !

0

Etidyan ki aktif

0

Kou ki enskri

0

Enstriktè sou entènèt

0

Kou sou demann

image
image
image
image
Jwenn Aksè lapoula gratis

Transfòme demen ou

Kou nou yo ba ou konpetans pou kreye biznis, jwenn yon travay, ak devlope lidèchip ou. Yo ede w tou kreye sekirite finansyè ou pou pi bon rezilyans.

Kòmanse gratis
image
Fòmasyon sou entènèt

Eske ou pare pou ou amelyore kondisyon lavi ou?

Pwogram fòmasyon nou yo ba ou konpetans ak zouti ki nesesè pou transfòme demen ou. Yo fèt pou tout moun prensipalman pou tifi ak jèn fi ki gen ant 10 ak 24 lane nan kominote vilnerab yo. Nou ofri ou kou ki adapte ak bezwen ou pou ede w reyalize objektif pèsonèl ak pwofesyonèl ou. Konsilte kou ki enteresem

Konsilte kou ki enteresem
image
image
image
image